USB Quattro Interface 2.0 RC


Nastavení režimu joystick (AFP, AFPD, FMS)

 • Odpojit převodník od PC a vypnout RC vysílač.
 • Stisknout tlačítko na převodníku, držet a připojit převodník k USB počítače.
 • Začne blikat LED dioda na převodníku, po 4. bliknutí uvolnit tlačítko.
 • Rozsvítí se trvale LED dioda a převodník čeká, než se zapne RC vysílač.
 • Po zapnutí vysílače LED dioda zhasne a převodník čeká na volbu další podfunkce.
 • Stiskněte tlačítko na převodníku, držet a po 1. bliknutí LED diody tlačítko uvolnit.
 • Pokud budete tlačítko držet i po třetím bliknutí, bude svítit LED dioda a nedojde ke změně.
 • Po nastavení všech žádaných změn převodu se musí převodník odpojit od USB a znovu připojit, aby byly změny akceptované.

Nastavení režimu Reflex XTR

 • Odpojit převodník od PC a vypnout RC vysílač.
 • Stisknout tlačítko na převodníku, držet a připojit převodník k USB počítače.
 • Začne blikat LED dioda na převodníku, po 4. bliknutí uvolnit tlačítko.
 • Rozsvítí se trvale LED dioda a převodník čeká, než se zapne RC vysílač.
 • Po zapnutí vysílače LED dioda zhasne a převodník čeká na volbu další podfunkce.
 • Stiskněte tlačítko na převodníku, držet a po 3. bliknutí LED diody tlačítko uvolnit.
 • Pokud budete tlačítko držet i po třetím bliknutí, bude svítit LED dioda a nedojde ke změně.
 • Po nastavení všech žádaných změn převodu se musí převodník odpojit od USB a znovu připojit, aby byly změny akceptované.

Přiřazení kanálů RC vysílače k osám převodníku

Ne každý vysílač podporuje možnost si zvolit v jakém pořadí budou jednotlivé kanály vysílány. V této funkci se dá zvolit, která osa joysticku bude přiřazena k ose RC vysílače:

 • Odpojit převodník od PC a vypnout RC vysílač.
 • Stisknout tlačítko na převodníku, držet a připojit převodník k USB počítače.
 • Začne blikat LED dioda na převodníku, po 1. bliknutí uvolnit tlačítko.
 • Rozsvítí se trvale LED dioda a převodník čeká, než se zapne RC vysílač.
 • Po zapnutí vysílače LED dioda zhasne a převodník čeká na volbu další podfunkce.
 • Stiskněte tlačítko na převodníku.
 • Počet bliknutí znamená, která osa joysticku se bude měnit.
 • Po uvolnění tlačítka byla vybrána osa joysticku a LED dioda začne rychle poblikávat.
 • Nyní pohybujte daným knyplem (jen v jedné ose!), až LED dioda zhasne.
 • Pokud nezhasne a bliká stále dál, je to možné z těchto důvodů:
  • je zapnut mix na daný kanál RC vysílače (vypněte všechny mixy na RC vysílači)
  • pohybujete s více osami RC vysílače a převodník není schopen rozpoznat, která je správná.
 • Nyní můžete přiřadit další osu podle bodu 6 až 10.
 • Pokud budete tlačítko držet i po osmém bliknutí, bude svítit trvale LED dioda. Pokud se tlačítko uvolní do pěti sekund při tomto svitu, není vybrána žádná osa a může se opakovat podle bodu 6 až 10.
 • Pokud budete tlačítko držet i nadále po více než pěti sekundách, problikne LED dioda dvakrát a pak trvale svítí, dokud nepustíte tlačítko. Tímto krokem se přiřadí osy joysticku k osám RC vysílače podle továrního nastavení převodníku.
 • Po nastavení všech žádaných změn převodu se musí převodník odpojit od USB a znovu připojit, aby byly změny akceptované.
POZOR: U vysílačky JR PCM9X musí být páčka vypínače AUX4 dolů, jinak nelze přiřadit kanál plynu!

Kalibrace herního zařízení

U předchozí verze převodníku, který obsahuje i Gameport, může při používání Gamebirdu nastat problém, jelikož každé zařízení používá jiné hodnoty odporů. V posledních verzích je tento problém vyřešen kalibrací:

 • Odpojte USB kabel a připojte joystick/gamebird k převodníku.
 • Stiskněte tlařítko na převodníku a připojte k USB počítače. Nyní by měla svítit plným jasem signalizační LED dioda.
 • Po puštění tlačítka, se signalizační dioda rozbliká.
 • Nyní pohybujte všemi knyply na herním zařízení do krajních poloh (u gamebirdu doporučuji vždy nastavit všechny trimy do jedne krajní polohy pak udělat několik kroužku s knyply pak přestavit trimy do druhé krajní polohy a znovu udělat kruhy s knyply).
 • Nyní stačí stisknout tlačítko na převodníku a signalizační dioda bude svítit trvale. Tím se uložila kalibrace.
 • Odpojte převodník od USB počítače a znovu připojte a už by mělo fungovat herní zařízení normálně.
 • Pokud nebude přesně vycentrováno doporučuji udělat ještě kalibraci v herních zařízeních.


Návod pro USB Quattro Interface 2.0 RC

POZOR: Převodník pracuje jen s modulací PPM. Nezapomeňte, pokud používáte jinou modulaci (PCM atd.), přepnout na PPM na svém RC vysílači. Převodník se při jiné modulaci nemůže zničit, ale nefungoval by korektně.


Zpět na hlavní stránku